Ochrana osobných údajov

 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade firmy IČO a DIČ.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, SR, IČO: 36624942, alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané výhradne na vybavenie Vašej objednávky.